TEAMBUILDING MED FJERNVARME FYN

God kommunikation på tværs af organisationen

Som virksomhed kan man lære meget af sejlsportens værktøjer til at sikre vidensdeling

En virksomhed som Fjernvarme Fyn har en lang historie og har gennemgået store forandringer, fra at være mindre kommunale fjernvarmeforsyninger, til i dag at være en samlet organisation på 300 ansatte. Den rejse, hvor medarbejderne kommer med hver sin historie og kultur, giver grobund for silodannelser. Men det nedbryder man løbende i Fjernvarme Fyn.

Hvis man vil sikre at viden flyder jævnt, starter det ved ledelsen selv. Derfor brugte ledelsen en eftermiddag på vandet ved Middelfart, som afslutning på to strategidage. På bådene var fokus på kommunikationtræning og vidensdeling.

Hvad kan man lære på en båd?

Opgaven at lære at sejle er uhyre kompleks. Men hvis hver rolle tager ansvar for sin opgave og samarbejder, kan det lykkes på rekordtid. Det bliver tydeliggjort hvor vigtig hver rolle er, i det samlede billede. Er der først et tandhjul i maskineriet der ikke kører, er der omgående konsekvens. Vi sejler simpelthen langsommere end konkurrenterne.

“Historien om sejlernes evne til at vidensdele, har vi taget til os. Der er et stort potentiale og vores matchrace event var en super måde at tydeliggøre vigtigheden i leder-teamet.”

Gitte Lykke Hansen

HR-chef, Fjernvarme Fyn

Efter en kort introduktion hvor fokus var på tillid ombord og det fælles mål, blev de tre hold sendt på vandet, i hver sin kapsejladsbåd. Under træning var fokus på at få processer og manøvrer til at lykkes. Vigtigheden af den klare ansvarsfordeling ombord blev synliggjort ved at øve mange manøvrer rundt på banen.

Mellem hver kapsejlads havde vinderbåden til opgave, at fortælle sin vigtigste læring. Den øvelse kræver ekstra reflektion og ikke mindst feedback på holdene, hvilket giver en god konstruktiv dialog.

Forarbejde er vigtigt

For at få maksimalt udbytte af dagen, var programmet og indholdet tilpasset de ønsker som Fjernvarme Fyn havde. Før dagen var der en dialog om de fokuspunkter som leder-teamet har i dagligdagen. Af det blev rammerne for dagen lagt og instruktørerne på bådene fik indblik i det, således de kunne understøtte det, igennem sejladserne.

Specielt evnen til at give konstruktiv feedback, deltagerne imellem, blev trænet og der blev givet tid mellem sejladserne, så deltagerne havde rig mulighed for at give holdet feedback. Det er noget man ofte glemmer i dagligdagen, men for sportshold er det en uhyre vigtig del. Det er ingen undtagelse i sejlsport.

Tillid og fælles mål

Ansvarsfordeling

Strategi og taktik