TEAMBUILDING MED DS FLEXHAL

Godt byggeri starter med godt samarbejde

Du kender ikke alle facts på forhånd, så du kommer i uvante situationer eller forandringer, som skal håndteres

En fællesnævner for sejlsport og byggebranchen, er at vi ikke kan kontrollere vejret. Vi kan ikke ændre det, så vi er nødt til at forholde os til, og agere efter forholdene. Det kræver at man kan arbejde omskifteligt og lægge nye planer. Så skal man styre og lede store byggeprojekter effektivt, skal man sikre at alle kender opgaven og at man har en god og effektiv kommunikation.

Du kender ikke alle facts på forhånd, så du kommer i uvante situationer eller forandernes taktik og ændring i vindforhold, skal pludselig holdes op imod egne planer. Men hvem klarer denne opgave bedst?

Forarbejde er vigtigt

For at få optimalt output af en dag som denne havde DS flexhal allerede inden eventet sat arbejdet i gang og på dagen var der flere understøttende elementer til sejladsen. Under overskriften “Vi trimmer sejl” blev medarbejderne briefet i mål og midler, for at alle kender sin rolle i at leve op til strategien. Eksempler på midlerne hos de ansatte er at:

Vi tager alle ansvar
Vi samarbejder
Vi deler vores viden

Konstant igennem dagen, blev der draget paralleller imellem byggeprojekter og sejladsen. Eksempelvis det at “søsætte et nyt projekt”, med reference til at søsætte en tung båd, samt at man i virksomheden strategisk trimmer sejl.

Vi tager alle ansvar
Vi samarbejder
Vi deler vores viden
“Jeg synes dagen var yderst vellykket, hvor vi fik sat det aftryk i vore kollegaer, som vi ønskede. Vi så at alle var proaktive om egen rolle og bidragede. Bådene er et helt optimalt værktøj til opgaver som dette”
Anette Storm

Regionsdirektør, DS Flexhal

Simple spørgsmål med stor effekt

Vidensdeling er ikke noget man kan bede folk om. Det er en kultur man skal have. Derfor skal vigtigheden synliggøres. Dagen med DS Flexhal sluttede bl.a. med en gruppeopgave med titlen “Hvordan kan jeg selv bidrage til mere vidensdeling i virksomheden”? Det blev til et arbejdsredskab, som kollegaer i DS Flexhal kan bruge konkret i dagligdagen, men som samtidigt klart understøtter en af virksomhedens hovedmålsætninger.