Persondata

Vi behandler dine data.

Kontaktoplysninger

Firmanavn er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Matchrace Aps
Esther Aggebos Gade 80
8000 Aarhus C
E-mail: info@matchrace.dk
CVR: 39526662

Behandling af persondata

Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler, om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

Vi anvender data om dig primært for at opfylde de aftaler, du indgår med os, og sekundært for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores services, lave relevant markedsføring, samt i vores kontakt med dig.

De data, vi anvender, omfatter eksempelvis:

Personlige oplysninger: oplysninger du selv indtaster i forbindelse med tilmelding til events, download af priser, tilmelding til nyhedsbrev eller ved henvendelse til Matchrace. Oplysningerne omfatter fx navn, adresse, e-mail, telefonnummer, titel, virksomhed.

Deltager du på et sejlads-event kan dit billede fremgå af stemningsbilleder, som vi bruger i markedsføring.

Oplysninger om brug af hjemmesiden: oplysninger om, hvilke sider du besøger på hjemmesiden og din ip-adresse, opsamles i logfiler og i Google Analytics. Oplysningerne bruges til at forbedre oplevelsen af vores website og til teknisk fejlsøgning. Oplysningerne slettes løbende, når de mister relevans.

Vi behandler kun relevante persondata

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Vi behandler kun nødvendige persondata

Vi indsamler, behanden retlig forpligtelse.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Generelle henvendelser gemmes i 365 dage eller indtil vi har leveret dine ønskede ydelser.

Tilmelding til events lageres i 3 år for kunne kontakte dig med relevant markedsføring.

Tilmelding til vores nyhedsbrev gemmes så længe du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandle dine persondata.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke

Vi videregiver kun persondata som er nødvendige i forbindelse med events, som afholdes. Det vil være kontaktoplysninger, eller forholdsregler, som kan være relevante for instruktører.

Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine persondata, fx som led i indberetning til en myndighed.

Sikkerhed

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed.

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata.

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data, vi behandet.

Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandlingen af dine persondata.

Klageret

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage direkte til Matchrace. Din klage kan indgives på mail til info@matchrace.dk (se også kontaktoplysninger øverst). Du kan også klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, over vores behandet indgives på mail mail eller telefon +45 33 19 32 00 – læs mere på https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/

Cookies, formål og relevans

Når vi placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies.

Vi placerer cookies på din enhed for følgende formål:

  • Download af materialer
  • Event-tilmeldinger
  • Cookie-indstillinger
  • Statistik
  • Markedsføring

Vi placerer cookies på din enhed fra følgende samarbejdspartnere:

Google

Når du besøger matchrace.dk, bliver dit besøg delt med Google, for at vi kan lave statistik og forbedre vores hjemmeside, måle effektiviteten af vores markedsføring og for at målrette annoncer til dig.

Statistisk, anonymiseret data opbevares til de mister forretningsrelevans.

Vi deler også oplysninger om din brug af vores website med Google. Google kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester.

Facebook

Når du besøger matchrace.dk, bliver dit besøg delt med Facebook, for at vi kan lave statistik og forbedre vores hjemmeside, måle effektiviteten af vores markedsføring og for at målrette annoncer til dig.

Vi deler også oplysninger om din brug af vores website med Facebook. Facebook kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester.

LinkedIn

Når du besøger matchrace.dk, bliver dit besøg delt med LinkedIn, for at vi kan lave statistik og forbedre vores hjemmeside, måle effektiviteten af vores markedsføring og for at målrette annoncer til dig.

Hvis du bruger LinkedIn til at oprette din profil på matchrace.dk modtager vi de informationer, som du selv giver tilladelse til fra LinkedIn.

Vi deler også oplysninger om din brug af vores website med LinkedIn. LinkedIn kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester.

Zapier

Zapier indsamler navn, e-mail, virksomhed og stilling fra Facebook og/eller LinkedIn i forbindelse med eksempelvis tilmelding til nyhedsbrev, seminar og events. Disse data sendes videre til ActiveCampaign eller Podio.

ActiveCampaign

Når du besøger matchrace.dk, bliver dit besøg registreret hos ActiveCampaign, for at vi kan lave statistik og forbedre vores hjemmeside, måle effektiviteten af vores markedsføring og for at målrette markedsføring til dig. Når du aktivt afgiver oplysninger/permission i en formular på siden, kan vi tage kontakt til dig som del af vores markedsføring. Du kan tilbagetrække dit samtykke, hvis du fortryder. Se hvordan i afsnittet om “Dine Rettigheder”.

Podio

Vi opbevarer data i Podio som er relevante for markedsføring, tilbud eller info om et eventuelt event.

Vi indhenter dit samtykke

Når vi placerer cookies på din enhed, beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af statistik, funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes dog uden dit samtykke.

Så lang tid opbevares cookies

Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.

Sådan sletter du cookies

Se vejledning her: .

Sådan får du fintmasket kontrol over cookies

Hvis du ønsker kontrol over hvilke cookies, der bliver placeret på din enhed anbefaler vi værktøjet ”Ghostery” (https://www.ghostery.com/). Vi er på ingen måde affilieret med Ghostery eller yder support på brugen heraf. Du kan også opsætte din iOS enhed til at blokere visse cookies – læs mere hos Apple (https://support.apple.com/da-dk/HT201265).