VELKOMMEN TIL SKIPPERMØDET

Flytte folk fra A til B

Sæt fremdrift i hverdagen og skab resultater.

 

Tak til Tonefabrikken og Blueroom for hjælp til denne video. Har du selv ønsker om at optage video eller podcast, kan vi varmt anbefale deres setup.

Flytte folk fra A til B i ukendt landskab

I denne version af Skippermødet har vi haft en snak med Mads Winkel Olsen fra konsulenthuset Intenz. Et konsulenthus med fokus på optimering af salg, ledelse og kultur hvor det handler om at flytte sig fra A til B i både kendt og ukendt landskab. Skippermødet resulterede i en inspirerende snak om hvordan man håndterer forandring og uforudsigelighed og hvorfor forandring kan være nødvendigt.

Både som virksomhed og i sportens verden opleves medgang og modgang alt efter hvad der sker ude i verden. Nogle gange er verden sværere at arbejde med end andre gange og hvordan håndterer man så sådanne situationer? Situationer, verden byder os, som vi ikke kan ignorere og som vi er nødt til at håndtere – nogle gange ved at skabe forandringer.

Uanset om man møder modgang eller medgang pointerer Mads Winkel Olsen vigtigheden i at huske at have styr på sit mindset. Dette gælder både i sportens verden men også i erhvervslivet. Det handler om at finde balancen i at se alvoren i de udfordringer man møder, men ikke lade sig slå ud. Fokusér på at se de muligheder som udfordringerne bringer og få det bedste ud af situationen, i stedet for at miste håbet.

Nogle vil opleve at møde svær modgang f.eks. ved hård konkurrence eller fordi markedet flytter sig og her handler det om at planlægge fremtiden, så godt man kan. Hvor langt frem kan man planlægge og hvad skal der konkret gøres for at flytte sig? Hvis der er for meget usikkerhed og uklarhed bliver man muligvis nødt til at lave kortere tidsperspektiver.

Uforudsigelighed og usikkerhed

Man kan relatere erhvervslivet til sejlsportens verden. Når man som sejler, sejler i kendt farvand og føler sig tryg i forholdene og vejret, har man automatisk mere energi og mentalt overskud, til at lægge planer. Når man kommer på ukendt grund og møder nye udfordringer og usikkerhed, bruger man meget af sin energi på at tilpasse sig. 

Ved heftig forandring i en virksomhed kan man opleve at nogle ansatte føler det meget overvældende og føle at alt pludselig skal laves om. Her er det vigtigt at skabe en dialog. Skab en klar dialog om hvad der ikke skal forandres, altså hvad skal forblive som det er. Dette skal ske for at netop det nye kan virke mere overskueligt. 

Vi som mennesker søger at finde det forudsigelige, selv i det uforudsigelige. Selvom en situation er uforudsigelig skal man skal være klar over hvilke tilvalg og fravalg der skal foretages. Er der noget nyt der skal gøres eller noget der skal gøres mere af? Eller modsat, er der noget som stoppes med at gøre enten permanent eller for en kort periode?

Hvad skal der til, for at eksekvere

Så hvordan bliver man god til at eksekvere? Det handler om at vide hvordan feltet skal snævres ind, altså hvilke to, tre eller måske fire ting går du målrettet efter og fokusere du på. Og med den viden du har, hvordan vil du gribe det an? Yderligere handler det om at løbende få evalueret på hvordan tingene lykkes. Jo mere usikkerhed der er på spil, jo hyppigere skal der skabes dialog omkring: Hvor står vi, hvad har vi gjort og hvad gør vi nu? For at være god til at eksekvere mener Mads Winkel Olsen at det er vigtigt er medarbejdere og ledelse er tæt på hinanden, især når usikkerheden er på spil.

Sammen kan vi meget mere, end vi kan hver for sig

En performance kultur handler utrolig meget om vidensdeling som også er kendt i sejlsportens verden. Sammen kan vi nemlig meget mere, end vi kan hver for sig. Mads Winkel Olsen fortæller til skippermødet, hvordan han mener, mange virksomheder kan have stor fordel af at benytte vidensdeling på samme måde, som man gør i sejlsporten. Der er mange virksomheder som holder deres erfaringer for sig selv for at komme alene til tops. Men kan man nå endnu længere op ved at dele den erfaring med andre virksomheder? 

Hos Intenz arbejdes med at hjælpe virksomheder gennem en forandring. Intenz har nogle værktøjer som hjælper med at skabe en balance, så forandringen ikke bliver for simpel, men samtidig heller ikke bliver for avanceret.

Mads fra Intenz har flere gange brugt DKsejlsports events til hans kunder. Han benytter denne type events, for at fremme forståelsen for rollefordeling som bliver gjort klart og tydeligt på en kapsejladsbåd. Han fremmer dette gennem kapsejladsen for oplevelsens skyld. Ved en oplevelse opstår en følelse og budskabet gennem en følelse huskes bedre.