VELKOMMEN TIL SKIPPERMØDET

Er I forandringsparate

Hør hvordan man arbejder med forandringer på den helt store klinge.

 

Tak til Tonefabrikken og Blueroom for hjælp til denne video. Har du selv ønsker om at optage video eller podcast, kan vi varmt anbefale deres setup.

Listen to "Er du og din organisation forand collaboration.  Meningen bag firmanavnet Mountain View skal ses således: strategi og product management skal forstås som bjergtinder, mens change & collaboration er bjergets grundfjeld. Når man skal starte en forandringen skal implementeres skal bjerget være et pejlemærke, det skal hele tiden kunne ses så man ved hvor og hvad målet er. Per og Allan arbejder med at håndtere forandring og man skal have en klar plan, for at kunne få folk med. Action learning er en effektiv måde at vise erhvervsfolk forståelsen for kommende forandre, med det samme. Kan man i en virksomhed gribe problemstillingerne inden tingene går galt? Svaret er ja, ved at have en forandringer kan ske. Vær opmærksom på, som leder, at skabe en robusthed ved løbende at teambuilde.

Samarbejde på tværs af værdikæden

Når der som et eksempel besluttes at der skal skabes en nye strategi i en virksomhed, kræver det at folk arbejder sammen på tværs af værdikæden og kan blive enige om hvordan verden ses. Dette kan være problematisk da alle afdelinger ser tingene forskelligt. Det handt hvad der sker i hver enkelt afdeling. Skab en tillid så alle stoler på at alle afdelinger ønsker det bedste for hele virksomheden.  En måde at skabe den forståelse for hinandens situationer kan i sejlsporten løses ved at bytte roller for en kort periode. Denne måde at samarbejde på er kendt i sejlsportens verden som Den Danske Model. En model som gang på gang sørger for at nogle af verdens bedste sejlere, tager OL medaljer med hjem til Danmark. Modellen er simpel. Der holdes skippermøde inden et sejlads hvor der bliver aftalt, hvad der skal ske. Midt i sejladset holdes en pause hvor endnu et skippermøde finder sted. Til sidst sluttes der af med et skippermøde hvor alle deler erfaringerne på vanden endnu mere. Altså er vidensdeling nøgleordet når vi snakker dansk sejlsport og Den Danske Model. Vidensdeling ligger så dybt i den danske sejlerkultur at det er ganske naturligt for professionelle sejlere at hjælpe deres konkurrenter.[/et_pb_text]
Simpel model til forandring I konsulentvirksomheden Mountain View arbejdes der med et simpelt værktøj til at håndtere en forandring består består af tre elementer. En rytter - En elefant - En vej  Rytteren symbolisere viljestyrke. Hvad skal der ske, hvorfor og hvordan gør vi det. Elefanten symbolisere følelserne og hjertet. Du kan piske elefanten nok så mange gange for at komme frem til målet, men hvis du ikke har følelserne og hjertet med i det, vil du til sidst blive træt af at piske og elefanten vil stoppe med at gå. Fokuser på hvorfor denne forandring skal ske og lad det være motivationen til at gå hele vejen. Til sidst symbolisere vejen konteksten og de omgivelser du møder under forandringen. Hvilken vej vil du gå og hvilke udfordringer møder du på din vej? Vælger du at gå den lige vej eller skal du ud på en længere tur?

Sejlsporten som værktøj

Både Per Arberg og Allan Linderup Smed har før i tiden været med ombord ti teambuilding events hos os. Allan fortæller at der som erhvervsleder er tilbagevendende problemstillinger som omhandet miljø og møde nye roller og nyt ansvar. Det nye miljø giver en fornyet frihed til at snakke om tingene.  Inspireret af den danske sejlerkultur kan virksomheder lære en hel masse af at dele viden. Der oplevelse ofte at internt i virksomheder bliver der holdt på information for at fremme enkelte afdelinger. Men bedst for alle og hele virksomheden er samarbejde og vidensdeling så alle i flok vokser og sammen skaber succes.